Ontslag Boxtel

Uw werkgever in Boxtel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Boxtel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Boxtel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Boxtel. Uw werkgever in Boxtel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Boxtel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Boxtel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Boxtel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Boxtel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Boxtel of met bevallingsverlof bent in Boxtel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Boxtel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Boxtel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Boxtel
 • Als u in Boxtel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Boxtel wilt opnemen;
 • Omdat u in Boxtel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Boxtel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Boxtel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Boxtel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Boxtel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Boxtel. Uitzonderingen in Boxtel;
 • Als uw werkgever in Boxtel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Boxtel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Boxtel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Boxtel niet geschikt voor uw werk in Boxtel of
 • u functioneert niet voldoende in Boxtel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Boxtel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Boxtel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Boxtel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Boxtel verblijft, dan mag uw werkgever in Boxtel u eveneens wel ontslaan.