Ontslag Boxmeer

Uw werkgever in Boxmeer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Boxmeer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Boxmeer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Boxmeer. Uw werkgever in Boxmeer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Boxmeer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Boxmeer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Boxmeer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Boxmeer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Boxmeer of met bevallingsverlof bent in Boxmeer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Boxmeer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Boxmeer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Boxmeer
 • Als u in Boxmeer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Boxmeer wilt opnemen;
 • Omdat u in Boxmeer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Boxmeer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Boxmeer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Boxmeer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Boxmeer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Boxmeer. Uitzonderingen in Boxmeer;
 • Als uw werkgever in Boxmeer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Boxmeer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Boxmeer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Boxmeer niet geschikt voor uw werk in Boxmeer of
 • u functioneert niet voldoende in Boxmeer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Boxmeer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Boxmeer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Boxmeer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Boxmeer verblijft, dan mag uw werkgever in Boxmeer u eveneens wel ontslaan.