Ontslag Bovenstreek

Uw werkgever in Bovenstreek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bovenstreek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bovenstreek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bovenstreek. Uw werkgever in Bovenstreek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bovenstreek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bovenstreek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bovenstreek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bovenstreek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bovenstreek of met bevallingsverlof bent in Bovenstreek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bovenstreek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bovenstreek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bovenstreek
 • Als u in Bovenstreek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bovenstreek wilt opnemen;
 • Omdat u in Bovenstreek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bovenstreek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bovenstreek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bovenstreek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bovenstreek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bovenstreek. Uitzonderingen in Bovenstreek;
 • Als uw werkgever in Bovenstreek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bovenstreek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bovenstreek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bovenstreek niet geschikt voor uw werk in Bovenstreek of
 • u functioneert niet voldoende in Bovenstreek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bovenstreek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bovenstreek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bovenstreek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bovenstreek verblijft, dan mag uw werkgever in Bovenstreek u eveneens wel ontslaan.