Ontslag Bovenstehuis /bovenste huis (?)

Uw werkgever in Bovenstehuis /bovenste huis (?) mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bovenstehuis /bovenste huis (?) zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bovenstehuis /bovenste huis (?)

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bovenstehuis /bovenste huis (?). Uw werkgever in Bovenstehuis /bovenste huis (?) mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bovenstehuis /bovenste huis (?) arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bovenstehuis /bovenste huis (?) niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bovenstehuis /bovenste huis (?) te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bovenstehuis /bovenste huis (?) u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bovenstehuis /bovenste huis (?) of met bevallingsverlof bent in Bovenstehuis /bovenste huis (?).
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bovenstehuis /bovenste huis (?) kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bovenstehuis /bovenste huis (?) die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bovenstehuis /bovenste huis (?)
 • Als u in Bovenstehuis /bovenste huis (?) lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bovenstehuis /bovenste huis (?) wilt opnemen;
 • Omdat u in Bovenstehuis /bovenste huis (?) lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bovenstehuis /bovenste huis (?) lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bovenstehuis /bovenste huis (?) wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bovenstehuis /bovenste huis (?) op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bovenstehuis /bovenste huis (?)

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bovenstehuis /bovenste huis (?). Uitzonderingen in Bovenstehuis /bovenste huis (?);
 • Als uw werkgever in Bovenstehuis /bovenste huis (?) bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bovenstehuis /bovenste huis (?) aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bovenstehuis /bovenste huis (?) gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bovenstehuis /bovenste huis (?) niet geschikt voor uw werk in Bovenstehuis /bovenste huis (?) of
 • u functioneert niet voldoende in Bovenstehuis /bovenste huis (?).
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bovenstehuis /bovenste huis (?)

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bovenstehuis /bovenste huis (?) niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bovenstehuis /bovenste huis (?) of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bovenstehuis /bovenste huis (?) verblijft, dan mag uw werkgever in Bovenstehuis /bovenste huis (?) u eveneens wel ontslaan.