Ontslag Bovenstad

Uw werkgever in Bovenstad mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bovenstad zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bovenstad

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bovenstad. Uw werkgever in Bovenstad mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bovenstad arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bovenstad niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bovenstad te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bovenstad u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bovenstad of met bevallingsverlof bent in Bovenstad.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bovenstad kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bovenstad die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bovenstad
 • Als u in Bovenstad lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bovenstad wilt opnemen;
 • Omdat u in Bovenstad lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bovenstad lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bovenstad wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bovenstad op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bovenstad

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bovenstad. Uitzonderingen in Bovenstad;
 • Als uw werkgever in Bovenstad bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bovenstad aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bovenstad gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bovenstad niet geschikt voor uw werk in Bovenstad of
 • u functioneert niet voldoende in Bovenstad.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bovenstad

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bovenstad niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bovenstad of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bovenstad verblijft, dan mag uw werkgever in Bovenstad u eveneens wel ontslaan.