Ontslag Bovensluis

Uw werkgever in Bovensluis mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bovensluis zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bovensluis

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bovensluis. Uw werkgever in Bovensluis mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bovensluis arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bovensluis niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bovensluis te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bovensluis u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bovensluis of met bevallingsverlof bent in Bovensluis.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bovensluis kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bovensluis die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bovensluis
 • Als u in Bovensluis lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bovensluis wilt opnemen;
 • Omdat u in Bovensluis lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bovensluis lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bovensluis wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bovensluis op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bovensluis

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bovensluis. Uitzonderingen in Bovensluis;
 • Als uw werkgever in Bovensluis bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bovensluis aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bovensluis gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bovensluis niet geschikt voor uw werk in Bovensluis of
 • u functioneert niet voldoende in Bovensluis.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bovensluis

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bovensluis niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bovensluis of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bovensluis verblijft, dan mag uw werkgever in Bovensluis u eveneens wel ontslaan.