Ontslag Bovenkerk

Uw werkgever in Bovenkerk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bovenkerk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bovenkerk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bovenkerk. Uw werkgever in Bovenkerk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bovenkerk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bovenkerk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bovenkerk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bovenkerk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bovenkerk of met bevallingsverlof bent in Bovenkerk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bovenkerk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bovenkerk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bovenkerk
 • Als u in Bovenkerk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bovenkerk wilt opnemen;
 • Omdat u in Bovenkerk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bovenkerk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bovenkerk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bovenkerk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bovenkerk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bovenkerk. Uitzonderingen in Bovenkerk;
 • Als uw werkgever in Bovenkerk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bovenkerk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bovenkerk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bovenkerk niet geschikt voor uw werk in Bovenkerk of
 • u functioneert niet voldoende in Bovenkerk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bovenkerk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bovenkerk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bovenkerk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bovenkerk verblijft, dan mag uw werkgever in Bovenkerk u eveneens wel ontslaan.