Ontslag Bovenkarspel

Uw werkgever in Bovenkarspel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bovenkarspel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bovenkarspel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bovenkarspel. Uw werkgever in Bovenkarspel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bovenkarspel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bovenkarspel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bovenkarspel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bovenkarspel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bovenkarspel of met bevallingsverlof bent in Bovenkarspel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bovenkarspel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bovenkarspel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bovenkarspel
 • Als u in Bovenkarspel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bovenkarspel wilt opnemen;
 • Omdat u in Bovenkarspel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bovenkarspel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bovenkarspel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bovenkarspel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bovenkarspel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bovenkarspel. Uitzonderingen in Bovenkarspel;
 • Als uw werkgever in Bovenkarspel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bovenkarspel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bovenkarspel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bovenkarspel niet geschikt voor uw werk in Bovenkarspel of
 • u functioneert niet voldoende in Bovenkarspel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bovenkarspel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bovenkarspel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bovenkarspel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bovenkarspel verblijft, dan mag uw werkgever in Bovenkarspel u eveneens wel ontslaan.