Ontslag Boveneind

Uw werkgever in Boveneind mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Boveneind zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Boveneind

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Boveneind. Uw werkgever in Boveneind mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Boveneind arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Boveneind niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Boveneind te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Boveneind u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Boveneind of met bevallingsverlof bent in Boveneind.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Boveneind kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Boveneind die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Boveneind
 • Als u in Boveneind lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Boveneind wilt opnemen;
 • Omdat u in Boveneind lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Boveneind lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Boveneind wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Boveneind op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Boveneind

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Boveneind. Uitzonderingen in Boveneind;
 • Als uw werkgever in Boveneind bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Boveneind aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Boveneind gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Boveneind niet geschikt voor uw werk in Boveneind of
 • u functioneert niet voldoende in Boveneind.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Boveneind

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Boveneind niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Boveneind of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Boveneind verblijft, dan mag uw werkgever in Boveneind u eveneens wel ontslaan.