Ontslag Bovenberg

Uw werkgever in Bovenberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bovenberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bovenberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bovenberg. Uw werkgever in Bovenberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bovenberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bovenberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bovenberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bovenberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bovenberg of met bevallingsverlof bent in Bovenberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bovenberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bovenberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bovenberg
 • Als u in Bovenberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bovenberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Bovenberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bovenberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bovenberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bovenberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bovenberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bovenberg. Uitzonderingen in Bovenberg;
 • Als uw werkgever in Bovenberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bovenberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bovenberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bovenberg niet geschikt voor uw werk in Bovenberg of
 • u functioneert niet voldoende in Bovenberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bovenberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bovenberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bovenberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bovenberg verblijft, dan mag uw werkgever in Bovenberg u eveneens wel ontslaan.