Ontslag Boven veensloot

Uw werkgever in Boven veensloot mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Boven veensloot zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Boven veensloot

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Boven veensloot. Uw werkgever in Boven veensloot mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Boven veensloot arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Boven veensloot niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Boven veensloot te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Boven veensloot u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Boven veensloot of met bevallingsverlof bent in Boven veensloot.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Boven veensloot kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Boven veensloot die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Boven veensloot
 • Als u in Boven veensloot lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Boven veensloot wilt opnemen;
 • Omdat u in Boven veensloot lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Boven veensloot lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Boven veensloot wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Boven veensloot op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Boven veensloot

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Boven veensloot. Uitzonderingen in Boven veensloot;
 • Als uw werkgever in Boven veensloot bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Boven veensloot aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Boven veensloot gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Boven veensloot niet geschikt voor uw werk in Boven veensloot of
 • u functioneert niet voldoende in Boven veensloot.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Boven veensloot

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Boven veensloot niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Boven veensloot of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Boven veensloot verblijft, dan mag uw werkgever in Boven veensloot u eveneens wel ontslaan.