Ontslag Boven pekela

Uw werkgever in Boven pekela mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Boven pekela zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Boven pekela

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Boven pekela. Uw werkgever in Boven pekela mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Boven pekela arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Boven pekela niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Boven pekela te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Boven pekela u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Boven pekela of met bevallingsverlof bent in Boven pekela.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Boven pekela kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Boven pekela die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Boven pekela
 • Als u in Boven pekela lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Boven pekela wilt opnemen;
 • Omdat u in Boven pekela lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Boven pekela lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Boven pekela wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Boven pekela op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Boven pekela

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Boven pekela. Uitzonderingen in Boven pekela;
 • Als uw werkgever in Boven pekela bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Boven pekela aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Boven pekela gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Boven pekela niet geschikt voor uw werk in Boven pekela of
 • u functioneert niet voldoende in Boven pekela.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Boven pekela

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Boven pekela niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Boven pekela of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Boven pekela verblijft, dan mag uw werkgever in Boven pekela u eveneens wel ontslaan.