Ontslag Boven-leeuwen

Uw werkgever in Boven-leeuwen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Boven-leeuwen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Boven-leeuwen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Boven-leeuwen. Uw werkgever in Boven-leeuwen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Boven-leeuwen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Boven-leeuwen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Boven-leeuwen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Boven-leeuwen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Boven-leeuwen of met bevallingsverlof bent in Boven-leeuwen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Boven-leeuwen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Boven-leeuwen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Boven-leeuwen
 • Als u in Boven-leeuwen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Boven-leeuwen wilt opnemen;
 • Omdat u in Boven-leeuwen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Boven-leeuwen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Boven-leeuwen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Boven-leeuwen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Boven-leeuwen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Boven-leeuwen. Uitzonderingen in Boven-leeuwen;
 • Als uw werkgever in Boven-leeuwen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Boven-leeuwen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Boven-leeuwen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Boven-leeuwen niet geschikt voor uw werk in Boven-leeuwen of
 • u functioneert niet voldoende in Boven-leeuwen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Boven-leeuwen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Boven-leeuwen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Boven-leeuwen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Boven-leeuwen verblijft, dan mag uw werkgever in Boven-leeuwen u eveneens wel ontslaan.