Ontslag Boven-hardinxveld

Uw werkgever in Boven-hardinxveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Boven-hardinxveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Boven-hardinxveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Boven-hardinxveld. Uw werkgever in Boven-hardinxveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Boven-hardinxveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Boven-hardinxveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Boven-hardinxveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Boven-hardinxveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Boven-hardinxveld of met bevallingsverlof bent in Boven-hardinxveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Boven-hardinxveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Boven-hardinxveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Boven-hardinxveld
 • Als u in Boven-hardinxveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Boven-hardinxveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Boven-hardinxveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Boven-hardinxveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Boven-hardinxveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Boven-hardinxveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Boven-hardinxveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Boven-hardinxveld. Uitzonderingen in Boven-hardinxveld;
 • Als uw werkgever in Boven-hardinxveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Boven-hardinxveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Boven-hardinxveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Boven-hardinxveld niet geschikt voor uw werk in Boven-hardinxveld of
 • u functioneert niet voldoende in Boven-hardinxveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Boven-hardinxveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Boven-hardinxveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Boven-hardinxveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Boven-hardinxveld verblijft, dan mag uw werkgever in Boven-hardinxveld u eveneens wel ontslaan.