Ontslag Bouwerschap

Uw werkgever in Bouwerschap mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bouwerschap zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bouwerschap

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bouwerschap. Uw werkgever in Bouwerschap mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bouwerschap arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bouwerschap niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bouwerschap te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bouwerschap u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bouwerschap of met bevallingsverlof bent in Bouwerschap.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bouwerschap kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bouwerschap die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bouwerschap
 • Als u in Bouwerschap lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bouwerschap wilt opnemen;
 • Omdat u in Bouwerschap lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bouwerschap lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bouwerschap wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bouwerschap op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bouwerschap

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bouwerschap. Uitzonderingen in Bouwerschap;
 • Als uw werkgever in Bouwerschap bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bouwerschap aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bouwerschap gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bouwerschap niet geschikt voor uw werk in Bouwerschap of
 • u functioneert niet voldoende in Bouwerschap.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bouwerschap

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bouwerschap niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bouwerschap of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bouwerschap verblijft, dan mag uw werkgever in Bouwerschap u eveneens wel ontslaan.