Ontslag Bourtange

Uw werkgever in Bourtange mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bourtange zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bourtange

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bourtange. Uw werkgever in Bourtange mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bourtange arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bourtange niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bourtange te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bourtange u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bourtange of met bevallingsverlof bent in Bourtange.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bourtange kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bourtange die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bourtange
 • Als u in Bourtange lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bourtange wilt opnemen;
 • Omdat u in Bourtange lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bourtange lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bourtange wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bourtange op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bourtange

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bourtange. Uitzonderingen in Bourtange;
 • Als uw werkgever in Bourtange bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bourtange aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bourtange gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bourtange niet geschikt voor uw werk in Bourtange of
 • u functioneert niet voldoende in Bourtange.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bourtange

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bourtange niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bourtange of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bourtange verblijft, dan mag uw werkgever in Bourtange u eveneens wel ontslaan.