Ontslag Boukoul

Uw werkgever in Boukoul mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Boukoul zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Boukoul

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Boukoul. Uw werkgever in Boukoul mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Boukoul arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Boukoul niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Boukoul te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Boukoul u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Boukoul of met bevallingsverlof bent in Boukoul.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Boukoul kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Boukoul die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Boukoul
 • Als u in Boukoul lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Boukoul wilt opnemen;
 • Omdat u in Boukoul lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Boukoul lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Boukoul wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Boukoul op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Boukoul

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Boukoul. Uitzonderingen in Boukoul;
 • Als uw werkgever in Boukoul bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Boukoul aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Boukoul gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Boukoul niet geschikt voor uw werk in Boukoul of
 • u functioneert niet voldoende in Boukoul.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Boukoul

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Boukoul niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Boukoul of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Boukoul verblijft, dan mag uw werkgever in Boukoul u eveneens wel ontslaan.