Ontslag Boudewijnskerke

Uw werkgever in Boudewijnskerke mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Boudewijnskerke zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Boudewijnskerke

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Boudewijnskerke. Uw werkgever in Boudewijnskerke mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Boudewijnskerke arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Boudewijnskerke niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Boudewijnskerke te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Boudewijnskerke u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Boudewijnskerke of met bevallingsverlof bent in Boudewijnskerke.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Boudewijnskerke kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Boudewijnskerke die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Boudewijnskerke
 • Als u in Boudewijnskerke lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Boudewijnskerke wilt opnemen;
 • Omdat u in Boudewijnskerke lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Boudewijnskerke lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Boudewijnskerke wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Boudewijnskerke op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Boudewijnskerke

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Boudewijnskerke. Uitzonderingen in Boudewijnskerke;
 • Als uw werkgever in Boudewijnskerke bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Boudewijnskerke aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Boudewijnskerke gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Boudewijnskerke niet geschikt voor uw werk in Boudewijnskerke of
 • u functioneert niet voldoende in Boudewijnskerke.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Boudewijnskerke

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Boudewijnskerke niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Boudewijnskerke of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Boudewijnskerke verblijft, dan mag uw werkgever in Boudewijnskerke u eveneens wel ontslaan.