Ontslag Bouchauterhaven

Uw werkgever in Bouchauterhaven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bouchauterhaven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bouchauterhaven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bouchauterhaven. Uw werkgever in Bouchauterhaven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bouchauterhaven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bouchauterhaven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bouchauterhaven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bouchauterhaven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bouchauterhaven of met bevallingsverlof bent in Bouchauterhaven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bouchauterhaven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bouchauterhaven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bouchauterhaven
 • Als u in Bouchauterhaven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bouchauterhaven wilt opnemen;
 • Omdat u in Bouchauterhaven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bouchauterhaven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bouchauterhaven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bouchauterhaven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bouchauterhaven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bouchauterhaven. Uitzonderingen in Bouchauterhaven;
 • Als uw werkgever in Bouchauterhaven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bouchauterhaven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bouchauterhaven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bouchauterhaven niet geschikt voor uw werk in Bouchauterhaven of
 • u functioneert niet voldoende in Bouchauterhaven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bouchauterhaven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bouchauterhaven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bouchauterhaven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bouchauterhaven verblijft, dan mag uw werkgever in Bouchauterhaven u eveneens wel ontslaan.