Ontslag Botshoofd

Uw werkgever in Botshoofd mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Botshoofd zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Botshoofd

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Botshoofd. Uw werkgever in Botshoofd mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Botshoofd arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Botshoofd niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Botshoofd te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Botshoofd u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Botshoofd of met bevallingsverlof bent in Botshoofd.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Botshoofd kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Botshoofd die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Botshoofd
 • Als u in Botshoofd lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Botshoofd wilt opnemen;
 • Omdat u in Botshoofd lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Botshoofd lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Botshoofd wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Botshoofd op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Botshoofd

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Botshoofd. Uitzonderingen in Botshoofd;
 • Als uw werkgever in Botshoofd bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Botshoofd aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Botshoofd gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Botshoofd niet geschikt voor uw werk in Botshoofd of
 • u functioneert niet voldoende in Botshoofd.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Botshoofd

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Botshoofd niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Botshoofd of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Botshoofd verblijft, dan mag uw werkgever in Botshoofd u eveneens wel ontslaan.