Ontslag Botlek

Uw werkgever in Botlek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Botlek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Botlek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Botlek. Uw werkgever in Botlek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Botlek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Botlek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Botlek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Botlek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Botlek of met bevallingsverlof bent in Botlek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Botlek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Botlek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Botlek
 • Als u in Botlek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Botlek wilt opnemen;
 • Omdat u in Botlek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Botlek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Botlek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Botlek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Botlek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Botlek. Uitzonderingen in Botlek;
 • Als uw werkgever in Botlek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Botlek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Botlek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Botlek niet geschikt voor uw werk in Botlek of
 • u functioneert niet voldoende in Botlek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Botlek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Botlek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Botlek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Botlek verblijft, dan mag uw werkgever in Botlek u eveneens wel ontslaan.