Ontslag Boterwijk

Uw werkgever in Boterwijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Boterwijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Boterwijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Boterwijk. Uw werkgever in Boterwijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Boterwijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Boterwijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Boterwijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Boterwijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Boterwijk of met bevallingsverlof bent in Boterwijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Boterwijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Boterwijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Boterwijk
 • Als u in Boterwijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Boterwijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Boterwijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Boterwijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Boterwijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Boterwijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Boterwijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Boterwijk. Uitzonderingen in Boterwijk;
 • Als uw werkgever in Boterwijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Boterwijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Boterwijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Boterwijk niet geschikt voor uw werk in Boterwijk of
 • u functioneert niet voldoende in Boterwijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Boterwijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Boterwijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Boterwijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Boterwijk verblijft, dan mag uw werkgever in Boterwijk u eveneens wel ontslaan.