Ontslag Boterveen

Uw werkgever in Boterveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Boterveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Boterveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Boterveen. Uw werkgever in Boterveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Boterveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Boterveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Boterveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Boterveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Boterveen of met bevallingsverlof bent in Boterveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Boterveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Boterveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Boterveen
 • Als u in Boterveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Boterveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Boterveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Boterveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Boterveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Boterveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Boterveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Boterveen. Uitzonderingen in Boterveen;
 • Als uw werkgever in Boterveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Boterveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Boterveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Boterveen niet geschikt voor uw werk in Boterveen of
 • u functioneert niet voldoende in Boterveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Boterveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Boterveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Boterveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Boterveen verblijft, dan mag uw werkgever in Boterveen u eveneens wel ontslaan.