Ontslag Bosven

Uw werkgever in Bosven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bosven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bosven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bosven. Uw werkgever in Bosven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bosven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bosven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bosven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bosven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bosven of met bevallingsverlof bent in Bosven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bosven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bosven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bosven
 • Als u in Bosven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bosven wilt opnemen;
 • Omdat u in Bosven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bosven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bosven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bosven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bosven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bosven. Uitzonderingen in Bosven;
 • Als uw werkgever in Bosven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bosven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bosven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bosven niet geschikt voor uw werk in Bosven of
 • u functioneert niet voldoende in Bosven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bosven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bosven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bosven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bosven verblijft, dan mag uw werkgever in Bosven u eveneens wel ontslaan.