Ontslag Bosserstraat

Uw werkgever in Bosserstraat mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bosserstraat zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bosserstraat

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bosserstraat. Uw werkgever in Bosserstraat mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bosserstraat arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bosserstraat niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bosserstraat te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bosserstraat u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bosserstraat of met bevallingsverlof bent in Bosserstraat.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bosserstraat kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bosserstraat die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bosserstraat
 • Als u in Bosserstraat lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bosserstraat wilt opnemen;
 • Omdat u in Bosserstraat lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bosserstraat lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bosserstraat wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bosserstraat op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bosserstraat

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bosserstraat. Uitzonderingen in Bosserstraat;
 • Als uw werkgever in Bosserstraat bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bosserstraat aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bosserstraat gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bosserstraat niet geschikt voor uw werk in Bosserstraat of
 • u functioneert niet voldoende in Bosserstraat.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bosserstraat

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bosserstraat niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bosserstraat of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bosserstraat verblijft, dan mag uw werkgever in Bosserstraat u eveneens wel ontslaan.