Ontslag Bosscherheide

Uw werkgever in Bosscherheide mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bosscherheide zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bosscherheide

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bosscherheide. Uw werkgever in Bosscherheide mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bosscherheide arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bosscherheide niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bosscherheide te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bosscherheide u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bosscherheide of met bevallingsverlof bent in Bosscherheide.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bosscherheide kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bosscherheide die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bosscherheide
 • Als u in Bosscherheide lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bosscherheide wilt opnemen;
 • Omdat u in Bosscherheide lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bosscherheide lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bosscherheide wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bosscherheide op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bosscherheide

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bosscherheide. Uitzonderingen in Bosscherheide;
 • Als uw werkgever in Bosscherheide bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bosscherheide aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bosscherheide gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bosscherheide niet geschikt voor uw werk in Bosscherheide of
 • u functioneert niet voldoende in Bosscherheide.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bosscherheide

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bosscherheide niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bosscherheide of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bosscherheide verblijft, dan mag uw werkgever in Bosscherheide u eveneens wel ontslaan.