Ontslag Bosschenhuizen

Uw werkgever in Bosschenhuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bosschenhuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bosschenhuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bosschenhuizen. Uw werkgever in Bosschenhuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bosschenhuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bosschenhuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bosschenhuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bosschenhuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bosschenhuizen of met bevallingsverlof bent in Bosschenhuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bosschenhuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bosschenhuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bosschenhuizen
 • Als u in Bosschenhuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bosschenhuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Bosschenhuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bosschenhuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bosschenhuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bosschenhuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bosschenhuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bosschenhuizen. Uitzonderingen in Bosschenhuizen;
 • Als uw werkgever in Bosschenhuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bosschenhuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bosschenhuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bosschenhuizen niet geschikt voor uw werk in Bosschenhuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Bosschenhuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bosschenhuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bosschenhuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bosschenhuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bosschenhuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Bosschenhuizen u eveneens wel ontslaan.