Ontslag Bosschenhoofd

Uw werkgever in Bosschenhoofd mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bosschenhoofd zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bosschenhoofd

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bosschenhoofd. Uw werkgever in Bosschenhoofd mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bosschenhoofd arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bosschenhoofd niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bosschenhoofd te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bosschenhoofd u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bosschenhoofd of met bevallingsverlof bent in Bosschenhoofd.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bosschenhoofd kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bosschenhoofd die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bosschenhoofd
 • Als u in Bosschenhoofd lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bosschenhoofd wilt opnemen;
 • Omdat u in Bosschenhoofd lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bosschenhoofd lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bosschenhoofd wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bosschenhoofd op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bosschenhoofd

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bosschenhoofd. Uitzonderingen in Bosschenhoofd;
 • Als uw werkgever in Bosschenhoofd bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bosschenhoofd aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bosschenhoofd gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bosschenhoofd niet geschikt voor uw werk in Bosschenhoofd of
 • u functioneert niet voldoende in Bosschenhoofd.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bosschenhoofd

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bosschenhoofd niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bosschenhoofd of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bosschenhoofd verblijft, dan mag uw werkgever in Bosschenhoofd u eveneens wel ontslaan.