Ontslag Boslust

Uw werkgever in Boslust mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Boslust zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Boslust

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Boslust. Uw werkgever in Boslust mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Boslust arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Boslust niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Boslust te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Boslust u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Boslust of met bevallingsverlof bent in Boslust.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Boslust kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Boslust die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Boslust
 • Als u in Boslust lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Boslust wilt opnemen;
 • Omdat u in Boslust lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Boslust lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Boslust wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Boslust op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Boslust

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Boslust. Uitzonderingen in Boslust;
 • Als uw werkgever in Boslust bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Boslust aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Boslust gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Boslust niet geschikt voor uw werk in Boslust of
 • u functioneert niet voldoende in Boslust.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Boslust

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Boslust niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Boslust of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Boslust verblijft, dan mag uw werkgever in Boslust u eveneens wel ontslaan.