Ontslag Boskoop

Uw werkgever in Boskoop mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Boskoop zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Boskoop

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Boskoop. Uw werkgever in Boskoop mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Boskoop arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Boskoop niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Boskoop te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Boskoop u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Boskoop of met bevallingsverlof bent in Boskoop.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Boskoop kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Boskoop die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Boskoop
 • Als u in Boskoop lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Boskoop wilt opnemen;
 • Omdat u in Boskoop lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Boskoop lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Boskoop wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Boskoop op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Boskoop

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Boskoop. Uitzonderingen in Boskoop;
 • Als uw werkgever in Boskoop bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Boskoop aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Boskoop gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Boskoop niet geschikt voor uw werk in Boskoop of
 • u functioneert niet voldoende in Boskoop.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Boskoop

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Boskoop niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Boskoop of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Boskoop verblijft, dan mag uw werkgever in Boskoop u eveneens wel ontslaan.