Ontslag Boskant

Uw werkgever in Boskant mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Boskant zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Boskant

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Boskant. Uw werkgever in Boskant mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Boskant arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Boskant niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Boskant te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Boskant u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Boskant of met bevallingsverlof bent in Boskant.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Boskant kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Boskant die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Boskant
 • Als u in Boskant lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Boskant wilt opnemen;
 • Omdat u in Boskant lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Boskant lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Boskant wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Boskant op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Boskant

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Boskant. Uitzonderingen in Boskant;
 • Als uw werkgever in Boskant bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Boskant aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Boskant gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Boskant niet geschikt voor uw werk in Boskant of
 • u functioneert niet voldoende in Boskant.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Boskant

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Boskant niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Boskant of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Boskant verblijft, dan mag uw werkgever in Boskant u eveneens wel ontslaan.