Ontslag Bosje

Uw werkgever in Bosje mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bosje zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bosje

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bosje. Uw werkgever in Bosje mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bosje arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bosje niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bosje te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bosje u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bosje of met bevallingsverlof bent in Bosje.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bosje kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bosje die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bosje
 • Als u in Bosje lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bosje wilt opnemen;
 • Omdat u in Bosje lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bosje lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bosje wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bosje op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bosje

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bosje. Uitzonderingen in Bosje;
 • Als uw werkgever in Bosje bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bosje aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bosje gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bosje niet geschikt voor uw werk in Bosje of
 • u functioneert niet voldoende in Bosje.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bosje

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bosje niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bosje of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bosje verblijft, dan mag uw werkgever in Bosje u eveneens wel ontslaan.