Ontslag Boshuizen

Uw werkgever in Boshuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Boshuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Boshuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Boshuizen. Uw werkgever in Boshuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Boshuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Boshuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Boshuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Boshuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Boshuizen of met bevallingsverlof bent in Boshuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Boshuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Boshuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Boshuizen
 • Als u in Boshuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Boshuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Boshuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Boshuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Boshuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Boshuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Boshuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Boshuizen. Uitzonderingen in Boshuizen;
 • Als uw werkgever in Boshuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Boshuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Boshuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Boshuizen niet geschikt voor uw werk in Boshuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Boshuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Boshuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Boshuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Boshuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Boshuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Boshuizen u eveneens wel ontslaan.