Ontslag Boshoven

Uw werkgever in Boshoven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Boshoven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Boshoven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Boshoven. Uw werkgever in Boshoven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Boshoven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Boshoven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Boshoven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Boshoven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Boshoven of met bevallingsverlof bent in Boshoven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Boshoven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Boshoven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Boshoven
 • Als u in Boshoven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Boshoven wilt opnemen;
 • Omdat u in Boshoven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Boshoven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Boshoven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Boshoven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Boshoven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Boshoven. Uitzonderingen in Boshoven;
 • Als uw werkgever in Boshoven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Boshoven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Boshoven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Boshoven niet geschikt voor uw werk in Boshoven of
 • u functioneert niet voldoende in Boshoven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Boshoven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Boshoven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Boshoven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Boshoven verblijft, dan mag uw werkgever in Boshoven u eveneens wel ontslaan.