Ontslag Boshoek

Uw werkgever in Boshoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Boshoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Boshoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Boshoek. Uw werkgever in Boshoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Boshoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Boshoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Boshoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Boshoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Boshoek of met bevallingsverlof bent in Boshoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Boshoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Boshoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Boshoek
 • Als u in Boshoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Boshoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Boshoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Boshoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Boshoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Boshoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Boshoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Boshoek. Uitzonderingen in Boshoek;
 • Als uw werkgever in Boshoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Boshoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Boshoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Boshoek niet geschikt voor uw werk in Boshoek of
 • u functioneert niet voldoende in Boshoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Boshoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Boshoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Boshoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Boshoek verblijft, dan mag uw werkgever in Boshoek u eveneens wel ontslaan.