Ontslag Boschoord

Uw werkgever in Boschoord mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Boschoord zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Boschoord

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Boschoord. Uw werkgever in Boschoord mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Boschoord arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Boschoord niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Boschoord te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Boschoord u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Boschoord of met bevallingsverlof bent in Boschoord.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Boschoord kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Boschoord die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Boschoord
 • Als u in Boschoord lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Boschoord wilt opnemen;
 • Omdat u in Boschoord lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Boschoord lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Boschoord wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Boschoord op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Boschoord

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Boschoord. Uitzonderingen in Boschoord;
 • Als uw werkgever in Boschoord bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Boschoord aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Boschoord gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Boschoord niet geschikt voor uw werk in Boschoord of
 • u functioneert niet voldoende in Boschoord.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Boschoord

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Boschoord niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Boschoord of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Boschoord verblijft, dan mag uw werkgever in Boschoord u eveneens wel ontslaan.