Ontslag Boschkens

Uw werkgever in Boschkens mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Boschkens zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Boschkens

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Boschkens. Uw werkgever in Boschkens mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Boschkens arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Boschkens niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Boschkens te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Boschkens u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Boschkens of met bevallingsverlof bent in Boschkens.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Boschkens kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Boschkens die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Boschkens
 • Als u in Boschkens lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Boschkens wilt opnemen;
 • Omdat u in Boschkens lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Boschkens lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Boschkens wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Boschkens op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Boschkens

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Boschkens. Uitzonderingen in Boschkens;
 • Als uw werkgever in Boschkens bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Boschkens aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Boschkens gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Boschkens niet geschikt voor uw werk in Boschkens of
 • u functioneert niet voldoende in Boschkens.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Boschkens

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Boschkens niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Boschkens of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Boschkens verblijft, dan mag uw werkgever in Boschkens u eveneens wel ontslaan.