Ontslag Boschhoven

Uw werkgever in Boschhoven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Boschhoven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Boschhoven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Boschhoven. Uw werkgever in Boschhoven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Boschhoven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Boschhoven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Boschhoven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Boschhoven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Boschhoven of met bevallingsverlof bent in Boschhoven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Boschhoven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Boschhoven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Boschhoven
 • Als u in Boschhoven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Boschhoven wilt opnemen;
 • Omdat u in Boschhoven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Boschhoven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Boschhoven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Boschhoven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Boschhoven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Boschhoven. Uitzonderingen in Boschhoven;
 • Als uw werkgever in Boschhoven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Boschhoven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Boschhoven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Boschhoven niet geschikt voor uw werk in Boschhoven of
 • u functioneert niet voldoende in Boschhoven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Boschhoven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Boschhoven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Boschhoven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Boschhoven verblijft, dan mag uw werkgever in Boschhoven u eveneens wel ontslaan.