Ontslag Boscheind

Uw werkgever in Boscheind mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Boscheind zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Boscheind

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Boscheind. Uw werkgever in Boscheind mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Boscheind arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Boscheind niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Boscheind te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Boscheind u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Boscheind of met bevallingsverlof bent in Boscheind.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Boscheind kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Boscheind die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Boscheind
 • Als u in Boscheind lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Boscheind wilt opnemen;
 • Omdat u in Boscheind lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Boscheind lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Boscheind wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Boscheind op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Boscheind

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Boscheind. Uitzonderingen in Boscheind;
 • Als uw werkgever in Boscheind bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Boscheind aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Boscheind gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Boscheind niet geschikt voor uw werk in Boscheind of
 • u functioneert niet voldoende in Boscheind.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Boscheind

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Boscheind niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Boscheind of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Boscheind verblijft, dan mag uw werkgever in Boscheind u eveneens wel ontslaan.