Ontslag Bosch en duin

Uw werkgever in Bosch en duin mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bosch en duin zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bosch en duin

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bosch en duin. Uw werkgever in Bosch en duin mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bosch en duin arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bosch en duin niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bosch en duin te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bosch en duin u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bosch en duin of met bevallingsverlof bent in Bosch en duin.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bosch en duin kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bosch en duin die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bosch en duin
 • Als u in Bosch en duin lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bosch en duin wilt opnemen;
 • Omdat u in Bosch en duin lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bosch en duin lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bosch en duin wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bosch en duin op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bosch en duin

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bosch en duin. Uitzonderingen in Bosch en duin;
 • Als uw werkgever in Bosch en duin bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bosch en duin aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bosch en duin gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bosch en duin niet geschikt voor uw werk in Bosch en duin of
 • u functioneert niet voldoende in Bosch en duin.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bosch en duin

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bosch en duin niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bosch en duin of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bosch en duin verblijft, dan mag uw werkgever in Bosch en duin u eveneens wel ontslaan.