Ontslag 's-hertogenbosch

Uw werkgever in 's-hertogenbosch mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in 's-hertogenbosch zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht 's-hertogenbosch

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in 's-hertogenbosch. Uw werkgever in 's-hertogenbosch mag u niet ontslaan:

  • Gedurende de eerste twee jaar dat u in 's-hertogenbosch arbeidsongeschikt of ziek bent;
  • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in 's-hertogenbosch niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
  • Ook indien uw werkgever in 's-hertogenbosch te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in 's-hertogenbosch u dus uw loon of salaris door betalen;
  • Indien u zwanger bent geworden in 's-hertogenbosch of met bevallingsverlof bent in 's-hertogenbosch.
  • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in 's-hertogenbosch kan u niet ontslagen worden
  • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in 's-hertogenbosch die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
  • Als u lid bent van de ondernemingsraad in 's-hertogenbosch
  • Als u in 's-hertogenbosch lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
  • Omdat u ouderschapsverlof in 's-hertogenbosch wilt opnemen;
  • Omdat u in 's-hertogenbosch lid bent van een vakbond;
  • Omdat u in 's-hertogenbosch lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
  • Omdat het bedrijf van uw werkgever in 's-hertogenbosch wordt overgenomen;
  • Omdat u niet in 's-hertogenbosch op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag 's-hertogenbosch

  • U bent langdurig arbeidsongeschikt in 's-hertogenbosch. Uitzonderingen in 's-hertogenbosch;
  • Als uw werkgever in 's-hertogenbosch bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in 's-hertogenbosch aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in 's-hertogenbosch gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
  • U bent volgens u werkgever in 's-hertogenbosch niet geschikt voor uw werk in 's-hertogenbosch of
  • u functioneert niet voldoende in 's-hertogenbosch.
  • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in 's-hertogenbosch

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in 's-hertogenbosch niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

  • in het geval dat u een gevangenisstraf in 's-hertogenbosch of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
  • wanneer u illegaal in 's-hertogenbosch verblijft, dan mag uw werkgever in 's-hertogenbosch u eveneens wel ontslaan.