Ontslag Borteldonk

Uw werkgever in Borteldonk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Borteldonk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Borteldonk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Borteldonk. Uw werkgever in Borteldonk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Borteldonk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Borteldonk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Borteldonk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Borteldonk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Borteldonk of met bevallingsverlof bent in Borteldonk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Borteldonk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Borteldonk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Borteldonk
 • Als u in Borteldonk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Borteldonk wilt opnemen;
 • Omdat u in Borteldonk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Borteldonk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Borteldonk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Borteldonk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Borteldonk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Borteldonk. Uitzonderingen in Borteldonk;
 • Als uw werkgever in Borteldonk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Borteldonk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Borteldonk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Borteldonk niet geschikt voor uw werk in Borteldonk of
 • u functioneert niet voldoende in Borteldonk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Borteldonk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Borteldonk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Borteldonk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Borteldonk verblijft, dan mag uw werkgever in Borteldonk u eveneens wel ontslaan.