Ontslag Borssele

Uw werkgever in Borssele mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Borssele zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Borssele

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Borssele. Uw werkgever in Borssele mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Borssele arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Borssele niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Borssele te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Borssele u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Borssele of met bevallingsverlof bent in Borssele.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Borssele kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Borssele die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Borssele
 • Als u in Borssele lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Borssele wilt opnemen;
 • Omdat u in Borssele lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Borssele lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Borssele wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Borssele op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Borssele

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Borssele. Uitzonderingen in Borssele;
 • Als uw werkgever in Borssele bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Borssele aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Borssele gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Borssele niet geschikt voor uw werk in Borssele of
 • u functioneert niet voldoende in Borssele.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Borssele

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Borssele niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Borssele of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Borssele verblijft, dan mag uw werkgever in Borssele u eveneens wel ontslaan.