Ontslag Bornwirdhuizen /boarnwerthuzen

Uw werkgever in Bornwirdhuizen /boarnwerthuzen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bornwirdhuizen /boarnwerthuzen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bornwirdhuizen /boarnwerthuzen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bornwirdhuizen /boarnwerthuzen. Uw werkgever in Bornwirdhuizen /boarnwerthuzen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bornwirdhuizen /boarnwerthuzen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bornwirdhuizen /boarnwerthuzen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bornwirdhuizen /boarnwerthuzen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bornwirdhuizen /boarnwerthuzen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bornwirdhuizen /boarnwerthuzen of met bevallingsverlof bent in Bornwirdhuizen /boarnwerthuzen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bornwirdhuizen /boarnwerthuzen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bornwirdhuizen /boarnwerthuzen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bornwirdhuizen /boarnwerthuzen
 • Als u in Bornwirdhuizen /boarnwerthuzen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bornwirdhuizen /boarnwerthuzen wilt opnemen;
 • Omdat u in Bornwirdhuizen /boarnwerthuzen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bornwirdhuizen /boarnwerthuzen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bornwirdhuizen /boarnwerthuzen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bornwirdhuizen /boarnwerthuzen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bornwirdhuizen /boarnwerthuzen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bornwirdhuizen /boarnwerthuzen. Uitzonderingen in Bornwirdhuizen /boarnwerthuzen;
 • Als uw werkgever in Bornwirdhuizen /boarnwerthuzen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bornwirdhuizen /boarnwerthuzen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bornwirdhuizen /boarnwerthuzen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bornwirdhuizen /boarnwerthuzen niet geschikt voor uw werk in Bornwirdhuizen /boarnwerthuzen of
 • u functioneert niet voldoende in Bornwirdhuizen /boarnwerthuzen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bornwirdhuizen /boarnwerthuzen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bornwirdhuizen /boarnwerthuzen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bornwirdhuizen /boarnwerthuzen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bornwirdhuizen /boarnwerthuzen verblijft, dan mag uw werkgever in Bornwirdhuizen /boarnwerthuzen u eveneens wel ontslaan.