Ontslag Bornwird /boarnwert

Uw werkgever in Bornwird /boarnwert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bornwird /boarnwert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bornwird /boarnwert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bornwird /boarnwert. Uw werkgever in Bornwird /boarnwert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bornwird /boarnwert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bornwird /boarnwert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bornwird /boarnwert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bornwird /boarnwert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bornwird /boarnwert of met bevallingsverlof bent in Bornwird /boarnwert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bornwird /boarnwert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bornwird /boarnwert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bornwird /boarnwert
 • Als u in Bornwird /boarnwert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bornwird /boarnwert wilt opnemen;
 • Omdat u in Bornwird /boarnwert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bornwird /boarnwert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bornwird /boarnwert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bornwird /boarnwert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bornwird /boarnwert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bornwird /boarnwert. Uitzonderingen in Bornwird /boarnwert;
 • Als uw werkgever in Bornwird /boarnwert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bornwird /boarnwert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bornwird /boarnwert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bornwird /boarnwert niet geschikt voor uw werk in Bornwird /boarnwert of
 • u functioneert niet voldoende in Bornwird /boarnwert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bornwird /boarnwert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bornwird /boarnwert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bornwird /boarnwert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bornwird /boarnwert verblijft, dan mag uw werkgever in Bornwird /boarnwert u eveneens wel ontslaan.