Ontslag Bornerbroek

Uw werkgever in Bornerbroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bornerbroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bornerbroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bornerbroek. Uw werkgever in Bornerbroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bornerbroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bornerbroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bornerbroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bornerbroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bornerbroek of met bevallingsverlof bent in Bornerbroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bornerbroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bornerbroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bornerbroek
 • Als u in Bornerbroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bornerbroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Bornerbroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bornerbroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bornerbroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bornerbroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bornerbroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bornerbroek. Uitzonderingen in Bornerbroek;
 • Als uw werkgever in Bornerbroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bornerbroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bornerbroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bornerbroek niet geschikt voor uw werk in Bornerbroek of
 • u functioneert niet voldoende in Bornerbroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bornerbroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bornerbroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bornerbroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bornerbroek verblijft, dan mag uw werkgever in Bornerbroek u eveneens wel ontslaan.