Ontslag Borneo

Uw werkgever in Borneo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Borneo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Borneo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Borneo. Uw werkgever in Borneo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Borneo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Borneo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Borneo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Borneo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Borneo of met bevallingsverlof bent in Borneo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Borneo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Borneo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Borneo
 • Als u in Borneo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Borneo wilt opnemen;
 • Omdat u in Borneo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Borneo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Borneo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Borneo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Borneo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Borneo. Uitzonderingen in Borneo;
 • Als uw werkgever in Borneo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Borneo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Borneo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Borneo niet geschikt voor uw werk in Borneo of
 • u functioneert niet voldoende in Borneo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Borneo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Borneo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Borneo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Borneo verblijft, dan mag uw werkgever in Borneo u eveneens wel ontslaan.