Ontslag Borne

Uw werkgever in Borne mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Borne zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Borne

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Borne. Uw werkgever in Borne mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Borne arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Borne niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Borne te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Borne u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Borne of met bevallingsverlof bent in Borne.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Borne kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Borne die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Borne
 • Als u in Borne lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Borne wilt opnemen;
 • Omdat u in Borne lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Borne lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Borne wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Borne op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Borne

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Borne. Uitzonderingen in Borne;
 • Als uw werkgever in Borne bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Borne aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Borne gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Borne niet geschikt voor uw werk in Borne of
 • u functioneert niet voldoende in Borne.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Borne

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Borne niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Borne of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Borne verblijft, dan mag uw werkgever in Borne u eveneens wel ontslaan.