Ontslag Born

Uw werkgever in Born mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Born zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Born

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Born. Uw werkgever in Born mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Born arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Born niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Born te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Born u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Born of met bevallingsverlof bent in Born.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Born kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Born die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Born
 • Als u in Born lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Born wilt opnemen;
 • Omdat u in Born lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Born lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Born wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Born op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Born

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Born. Uitzonderingen in Born;
 • Als uw werkgever in Born bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Born aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Born gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Born niet geschikt voor uw werk in Born of
 • u functioneert niet voldoende in Born.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Born

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Born niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Born of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Born verblijft, dan mag uw werkgever in Born u eveneens wel ontslaan.