Ontslag Borkeld

Uw werkgever in Borkeld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Borkeld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Borkeld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Borkeld. Uw werkgever in Borkeld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Borkeld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Borkeld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Borkeld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Borkeld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Borkeld of met bevallingsverlof bent in Borkeld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Borkeld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Borkeld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Borkeld
 • Als u in Borkeld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Borkeld wilt opnemen;
 • Omdat u in Borkeld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Borkeld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Borkeld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Borkeld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Borkeld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Borkeld. Uitzonderingen in Borkeld;
 • Als uw werkgever in Borkeld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Borkeld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Borkeld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Borkeld niet geschikt voor uw werk in Borkeld of
 • u functioneert niet voldoende in Borkeld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Borkeld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Borkeld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Borkeld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Borkeld verblijft, dan mag uw werkgever in Borkeld u eveneens wel ontslaan.